Kjøling

God ventilasjon er viktig for et godt arbeidsmiljø

For å oppnå riktig temperatur og et optimalt inneklima, er et godt kjøleanlegg avgjørende.

God ventilasjon er viktig for et godt arbeidsmiljø. Fuktighet, forurensning og kjøling er enkelt å kontrollere med riktig inneklima installasjoner. Høye romtemperaturer er ofte et problem i kontorbygg, og vil være et økende problem dersom man ikke har tilstrekkelig med ventilasjon og kjøling.

Mivent har lang erfaring med levering av kjøleanlegg, sammen med våre samarbeidspartnere. Vi tilbyr alle type kjøleanlegg for å sikre et godt inneklima.

Dette kan vi gjøre for deg

Sikre et godt inneklima

Fancoils

Varmepumpeløsninger

Levering av alle type kjøleanlegg

Kjøling til fryserom/vinrom

Drift og vedlikeholdsavtaler

Dataromkjølere

Ekstern og intern DX kjøling

Scroll to Top