MiVent AS er et selskap i AF Gruppen konsernet som spesialiserer seg i gjennomføring av totalentrepriser innen tekniske installasjoner med hovedoppgaven innen ventilasjon og byggefag.

MiVent AS representerer høyeste standarder innen prosjektstyring. Kontroll på alle nivåer og antall ledd gjennom ledere med lang erfaring og høy utdanning bringer unik sammensetting av faglige kompetanser og kunnskaper for prosjektgjennomføring.

MiVent AS som en del av AF Gruppen konsernet symboliserer faglig tyngde, kapasitet og økonomisk trygghet.

Kontakt oss

MiVent AS

Ring på 40 01 72 61 eller fyll ut skjema,
så kontakter vi deg.